Renata Anna Gwoździej

reddot Wykształcenie

14.06.2005 Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr Bł-PdOKK/57/2005
2000 – 2002 Akademia Rolnicza w Krakowie, Międzyuczelniane Studium Podyplomowe Terenów Zieleni
1993 – 1999 Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
1996 – 1997 Volkshochschule Koln, Deutsch als Fremdsprach

 

reddot Praktyka zawodowa

01.10.2001 – 30.06.2002 Praca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej
09.04.2001 Praca w biurze architektonicznym Atelier ZETTA w Białymstoku
10.01.2000 Współpraca z białostocką firmą „Egzoland” przy projektowaniu terenów zieleni miejskiej i ogrodowej
01.05.1996 – 30.06.1996 Praktyka w biurze architektonicznym Gruppe MDK Architekten und Stadtplaner Molestina + Kraus in Koln

reddot Realizacje

2016

 • Projekt docieplenia świetlicy wiejskiej w Koplanach gm. Juchnowiec Kościelny
 • Projekt budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego przy ul. Różanej w Hajnówce

2015

 • Koncepcja zagospodarowania terenów przeznaczonych na boiska treningowe do gry w piłkę nożną – Krywlany w Białymstoku
 • Projekt dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych-letniskowych wraz ze zbiornikiem szczelnym w Bołtrykach gm. Michałowo
 • Projekt budowlano-wykonawczy dwóch wiat (magazyno-paśnik i zadaszenie koryt na karmę) wraz z poidłem oraz zbiornikiem wodnym w obrębie Sokole gm. Michałowo
 • Projekt budowlany nadbudowy z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szkolnej w Łapach
 • Projekt budowlany-wykonawczy docieplenia budynku mieszkalnego oraz wymiana ogrodzenia w obr. ewid. Lacka Buda, gm. Czarna Białostocka
 • Koncepcja rozbudowy z przebudową i nadbudową istniejącej pralni z krawieckim punktem /szwalnią/ wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gródku
 • Projekt budowlany domu jednorodzinnego przy ul. Krynicznej w Białymstoku
 • Projekt placu zabaw przy ul. Majowej w Supraślu
 • Projekt wnętrz biurowych w budynku przy ul. Elewatorskiej w Grajewie
 • Projekt rozbudowy i przebudowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem socjalnym na działce położonej przy ul. Pietrasze w Białymstoku
 • Projekt wiaty edukacyjnej w zabudowie zagrodowej związanej z gospodarką leśną zlokalizowaną w obrebie geod. Lacka Buda gm. Czarna Białostocka
 • Projekt docieplenia świetlicy wiejskiej w Hermanówce gm. Juchnowiec Kościelny
 • Projekt parku w Śródlesiu gm. Juchnowiec Kościelny

2014

 • Koncepcja programowo-przestrzenna budynku Ośrodka Kultury z biblioteką, Centrum Ruchu Turystycznego i pomieszczeniami administracyjnymi w Suchowoli.
 • Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacją gazową doziemną i wewnętrzną przy ul. Halickiej w Białymstoku
 • Projekt budowlany drukarni na działkach Łapy Łynki i Łapy Dębowina gmina Łapy
 • Przebudowa wnętrz części budynku biurowego Nadleśnictwa Żednia, Żednia 5, gm. Michałowo
 • Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem szczelnym oraz studnią wierconą w Klepaczach gm. Choroszcz
 • Projekt budynku usługowego( przeznaczonego m.in.. Na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów) przy ul. Pietrasze 29 w Białymstoku
 • Projekt wnętrz biurowych w budowlany drukarni na działkach Łapy Łynki i Łapy Dębowina gmina Łapy
 • Projekt budowlany wykonawczy budowy wolno stojącej wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej, w obrębie Brończany gm. Juchnowiec Kościelny
 • Projekt remontu wnętrz toalet, aneksu kuchennego i portierni w budynku SOT przy ul. Handlowej w Białymstoku

2013

 • Projekt zieleni przy budynku Laboratoryjno-Badawczym Wydz. Architektury Politechniki Białostockiej
 • Projekt domu jednorodzinnego w Osowiczach, gm. Wasilków
 • Remont budynku świetlicy wiejskiej w Miejscowości Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny
 • Projekt domu jednorodzinnego w miejscowości Ciasne, gm. Supraśl

2012

 • Projekt zieleni przy budynku Decathlon w Białymstoku przy Alei Jana Pawła II
 • Projekt budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w obrębie wsi Złotniki gm. Juchnowiec Kościelny
 • Projekt rewitalizacji Parku przy ul. Plac Wolności w Stawiskach
 • Budowa i rozbudowa budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, przy ul. Europejskiej w Grabówce
 • Projekt zagospodarowania terenu przy budynku Nadleśnictwa Knyszyn w Mońkach
 • Budowa budynku mieszkalnego (Leśniczówka Karczmisko z kancelarią leśniczego) i budynku gospodarczego w obr. ewid. Lacka Buda, gm. Czarna Białostocka
 • Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno-edukacyjnego w Leśnictwie Orlik w obr. ewid. Lacka Buda gm. Czarna Białostocka

2011

 • Projekt budowlany – budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb oś. Leśne przy ul. Sosnowej w Ostrołęce
 • Projekt budowlany – budynku mieszkalnego i zbiornika na nieczystości płynne w Ostrówku, gm. Szudziałowo
 • Projekt elewacji i zagospodarowanie terenu przy ul. Saturna w Białymstoku
 • Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w technologii szkieletu stalowego przy ul. S.Konarskiego w Mońkach
 • Projekt wykonawczy wnętrz w części biurowej hali konfekcjonowania sera Spółdzielni mleczarskiej Mlekpol przy ul. Elewatorskiej w Grajewie

2010

 • Projekt Rynku Miejskiego w Brańsku wraz z biurem projektowym Architprojekt
 • Projekt zieleni w Parku Miejskim w Ełku
 • Projekt wnętrz w budynku biurowo-serwisowym w Grajewie

Wcześniejsze realizacje

 • Muzeum im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym w Starym Folwarku k/Suwałk
 • Zakład przetwórstwa drobiowego w Karakulach k/Supraśla
 • Nadbudowa Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku
 • Zagospodarowanie skweru im. Księżnej Anny Mazowieckiej w rejonie ulic: 3-go Maja, Mieczkowskiego i Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej
 • Zespół zabudowy mieszkań czynszowych – os. „Bacieczki IV” Komunalnego TBS w Białymstoku
 • Tereny rekreacyjne przy os. „Bacieczki IV” Komunalnego TBS w Białymstoku
 • Zespół zabudowy mieszkań czynszowych – os. „Bacieczki V” Komunalnego TBS w Białymstoku
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Budynek biurowo-serwisowo-garażowy firmy KanRo Ltd. w Fastach gm. Dobrzyniewo
 • Zespół zabudowy jednorodzinnej szeregowej przy ul. Z. Herberta w Białymstoku
 • Zespół zabudowy jednorodzinnej szeregowej przy ul. I. Mościckiego w Białymstoku
 • Przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej KPK w Białymstoku