Pracownia zajmuje się wykonaniem dokumentacji projektowej we wszystkich jej stadiach i dla wszystkich typów obiektów między innymi:

  • obiektów użyteczności publicznej,
  • handlowo-usługowych,
  • przemysłowych,
  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
  • obiektów małej architektury

Oferujemy Państwu ponadto:

  • projekty wnętrz
  • inwentaryzacje budowlane i zieleni
  • projekty zagospodarowania terenu
  • projektowanie terenów zieleni miejskiej i ogrodowej

Inwestorom planującym budowę domu jednorodzinnego oferujemy usługi w zakresie opracowania koncepcji architektonicznej, przygotowania wielobranżowej dokumentacji technicznej, kosztorysów oraz uzyskanie wszelkich potrzebnych uzgodnień i opinii wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wykonujemy również adaptację projektów typowych a także posiadamy własną kolekcję projektów gotowych.

Współpracujemy z inwestorami indywidualnymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami budżetowymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych obejmującą wszystkie etapy procesu inwestycyjnego.